Arv og gaver

For at Hospicefonden Danmark kan virke efter formålet, er det bydende nødvendigt at skaffe flere økonomiske midler til arbejdet.

 

Vi modtager med mellemrum henvendelser fra personer, der ønsker at bidrage med midler, og er selvfølgelig taknemmelige for dette. For at flere kan bruge denne mulighed tilbyder vi indledende rådgivning omkring dette igennem fondens egen advokat og revisor.

 

Kontakt os for at høre mere om mulighederne

Gaver og arv uden afgift - øger fondens muligheder for støtte til palliativ indsats i Danmark. Hospicefonden Danmark kan modtage gaver og arv uden afgiftsbetaling, da fondens formål er alment velgørende. 

 

Støt Hospicefonden Danmark

Støttebeløb til Hospicefondens arbejde modtages med tak på fondens gavekonto:

 

Reg. nr. 5470   konto nr. 0003824814 (Nykredit Bank)
 

Ønskes fradrag efter reglerne om skattemæssigt fradrag for gaver

HospiceFonden Danmark har ikke tilladelse til at modtage gaver efter denne ordning. I stedet anbefales det, at gaven gives til Hospice Forum Danmark, som er en landsorganisation for støtteforeninger, hospice-bestyrelser og det frivillige arbejde på hospicerne.

 

Beløb kan indbetales til konto: reg.nr. 1944 konto nr. 8896223829.

 

Ved indbetalingen skal der for at få fradrag opgives fulde navn og CPR-nr./CVR-nr, som skal bruges til indberetning til Skat.